Select Page

Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk Rogaland

Våre lærefag

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinfører

Anleggsfaget

Anleggsmaskin-reparatør faget

Betongfaget

Byggdrifterfaget

Fjellarbeidsfaget

Malerfaget

Murerfaget

Stillasbyggerfaget

Taktekkerfaget

Tømrerfaget