Select Page

Opplæringskontoret for Anleggs og Bergfagene

Våre lærefag

Anleggsmaskinførerfaget

Vei- og anleggsfaget

Fjell- og bergverksfaget

Asfaltfaget

Banemontørfaget

Steinfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget

Gjenvinningsfaget

Anleggsgartnerfaget

Kran- og løfteoperasjonsfaget