Select Page

Opplæringskontoret for Matfagene

Våre lærefag

Slakterfaget

Butikkslakterfaget

Kjøttskjærerfaget

pølsemakerfaget

Industriell matproduksjon

Bakerfaget

Konditorfaget