Select Page

Opplæringskontoret for Oljerelaterte fag

Våre lærefag

FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJONSFAGET (ROV)

LABORATORIEFAGET

KONTORfaget

BRØNNFAGET, SEMENTERING

KRAN OG LØFTEOPERASJONsfaget

BRØNNFAGET, MEKANISK KABELOPERASJONER

BRØNNFAGET, ELEKTRISK KABELOPERASJONER

BRØNNFAGET, KVEILERØR

BRØNNFAGET, KOMPLETTERING

BORE- OG VEDLIKEHOLDSOPERATØRFAGET

BRØNNFAGET, HAVBUNNSINSTALLASJONER